Skip Navigation LinksProjekt >> Jobbogen >> Joblisten

This is the help site for WorkBook Version 7, you are most likely looking for the Version 8 documentation at help.workbook.net


Joblisten

Joblisten er det første faneblad i Jobbogen.
Joblisten er Jobbogens centrale navigeringsværktøj. Her finder du det job, du vil arbejde med.

Joblisten består af 3 hovedvinduer: Jobstatus, Kunde samt Joblisten. For at finde frem til et bestemt job gøres følgende:

1. Tryk på den kunde jobbet tilhører (Alt+K for at aktivere kundelisten således kundens navn / forbogstaver af kundens navn kan indtastes)
2. Find jobbet i Joblisten

eller

1. Tryk på genvejskombinationen "Ctrl+J" og indtast jobnummeret.

Fanebladet Jobliste. Klik på den del af billedet som du ønsker beskrevet.

 Opret nyt job

For at oprette et nyt job, klik først på den kunde som jobbet ønskes oprettet på, og klik herefter på knappen "Opret nyt job"
(ikon ses i overskriften), eller  "Ctrl+N"

 

Følgende skærmbillede fremkommer nu:

Primær afdeling

Vælg den afdeling som jobbet skal tilhøre.

Kunde
Idet man starter med at vælge kunden ved oprettelse af jobbet, vil WorkBook foreslå denne kunde i listen. Det er muligt at vælge en anden kunde.

Projekt
Vælg det projekt som jobbet skal tilhøre.

Styringsansvar & Overordnet ansvar
Den som opretter jobbet bliver automatisk foreslået som styringsansvarlig. Vedkommende som er styringsansvarlig får samtidig besked når jobbet har overskredet afslutningsdato. 
Overordnet ansvar: Sættes på kunden i Ressourcebogen.

Team
Sæt hvilket team der skal sættes på jobbet.

Jobtype
Vælg hvilken Jobtype jobbet skal tilhøre.

Opstartsgebyr
Vælg hvilket, eller om det skal opstartsgebyr på jobbet.

Timeregistrering
Hvem skal kunne timeregistrere på jobbet? Vælg mellem; Alle, Team eller Ingen. Hvis Team vælges, er det kun medlemmer af det team som er blevet valgt, som kan se jobbet. Dog kan alle med Projektadministrator adgang se jobbet i Jobbogen.

Jobstatus
Sæt Jobstatus for det nye job. Vælg mellem; Tilbud, Igangværende, Afventer samt Til faktuering.

Afslutningsdato
Indtast forventet afslutningsdato for jobbet. Sættes ingen dato i feltet, vil WorkBook automatisk sætte datoen til 2 mdr. fra dd.

Jobnavn
Indtast Jobnavn. Sæt fornuftigt jobnavn, som man kan finde igen. Kald fx. ikke bare jobbet "Annonce"

Filmappenavn & Jobmappe
WorkBook opretter automatisk en mappe på serveren, idet man trykker "Opret". Filmappenavn genereres automatisk efter regler der er opsat af administrator.
Det er muligt at køre med flere forskellige mappestrukturer. Såfremt der er oprettet flere strukturer, vil én disse kunne vælges i Jobmappe.

 Opret kopi af eksisterende job
Mange gange minder de jobs man skal oprette meget om hinanden, hvorfor det er muligt at oprette en kopi af et eksisterende
Det gør joboprettelsen endnu lettere.

Marker de punkter, der skal kopieres med over på det nye job.
Basisjob X: WorkBook sætter automatisk teksten basisjob + jobnummer ind til sidst i det nye jobnavn. Teksten kan
slettes hvis du synes.

Funktionalitet i Joblisten

Felt Funktion

Knapper i Joblisten

1. Opret nyt job

2. Kopier eksisterende job
3. Opret Quick-timeregistrering "Ctrl+Q" (timeregistrerer dags-dato på det job som du står på i listen)
4. Gå til ... "Ctrl+G" (Jobnummer,  Rekvisitionsnummer, Fakturanummer, FakturaID, Bilagsnummer)
5. Sæt filter "Ctrl+F"

Oppe i højre side af Jobbogen, findes yderligere knapper:

1. Vis jobliste i flydende vindue
2. Spring til aktuel kunde i Ressourcebogen "Ctrl+K"
3. Gå ét job tilbage/frem  "Page Up / Page Down"

Søg / afgræns på dato Hvis man skal søge efter et bestemt jobnavn, eller man har en række jobnavne der er ens på tværs af kunder, kan man afgrænse
joblisten ved at indtaste jobnavnet i feltet Job.


For kunder der har brugt WorkBook i mange år, er joblisten naturligvis lang, og man ønsker ikke nødvendigvis at se alt for mange gamle jobs. Det er derfor muligt at datoafgrænse joblisten i datofelterne. Bemærk: WorkBook husker din indtastning i både Job og Dato.

Lister

Det er muligt at trække forskellige informationer fra WorkBook gennem joblisten, i stedet for at trække en rapport.

Vælg en ønsket liste-visning, for at få vist de ønskede data:
Statusrapport redigering: mulighed for at redigere Status / Next step fra statusfanebladet
Forbrugsoversigt: viser forbrugsdata fra alle valgte jobs, således man ikke skal klikke på fanebladet Forbrug for hvert eneste job
Prisoverslagsoversigt: viser joblisten med prisoverslagsdata
Produktionsplanversigt: viser joblisten med produktionsplan data
Åbne fakturaer: viser joblisten med de jobs der indeholder åbne fakturaer
Jobs med forældet afslutningsdato: viser joblisten med de jobs hvor afslutningsdatoen er forældet. Det er muligt at ændre i afslutningsdatoen direkte i joblisten.

Jobliste sortering/filtrering

Hvis man højreklikker i et felt i joblisten, kan man sortere, filtrereHøjreklik menu: (kan variere ift. sprogversion af Access)

Tip: Forældet afslutningsdato: hvis man har en række jobs med samme afslutningsdato, og disse skal forlænges, vælg da Find og vælg Replace:

Herefter vil alle jobs i joblisten med afslutningsdato 31-12-2006 ændres til afslutningsdato 31-01-2007

Jobstatus Klik på listen for at udvælge, hvilke jobs du vil se.

Tip: Hold Ctrl-tasten nede og klik herefter på de status, der skal vises i joblisten
Tip: Næsten alle rapporter der findes i Udskriv rapport vil medtage de jobs der vises i Joblisten.

Kundelisten Klik på listen for at vælge den kunde, du vil se jobs på.

Hvis du har defineret Min kundeliste kan du vælge Min kundeliste, for kun at se jobs for dine kunder
Hvis du vil se jobs på alle kunder, skal du vælge Alle.

 

Det er endvidere også muligt at vælge:
Alle debiterbare kunder (viser ikke interne kunder såsom ferie, sygdom mv.)
Alle interne kunder (det omvendte af debiterbare kunder)
Alle newbizz kunder
Favorit jobs: du har mulighed for at vælge en række jobs som værende favorit jobs. Det kan for eksempel være jobs som man arbejder meget med.

Vis jobs på selskab Hvis der er oprettet flere selskaber i WorkBook, kan du her vælge, hvilket selskab der skal vises data for. Vælg selskab nederst i venstre hjørne af Jobbogen.
Filter ... Tryk på knappen  og følgende søgevindue fremkommer, eller

Genvej "Ctrl+F"

Hvis du vil søge efter et specifikt projekt (navn), indtast da et stikord (fx. "Kampagne") og tast Enter.

OBS! Joblisten vil nu afgrænse sig til din søgning. Det er vigtigt ikke at lukke søgevinduet, idet søgningen så vil blive nulstillet.

Tip: Alle rapporter der findes i Udskriv vil medtage de jobs der vises i Joblisten.


 

  Flydende jobliste

Den flydende jobliste bruges i situationer hvor man ønsker at tjekke data på flere jobs "ad gangen". Ved at klikke på flydende joblisten kan man kalde sin aktuelle jobliste frem, gå til det ønskede faneblad - fx. Pris, for herefter at klikke på de forskellige jobs og gå disse igennem.

Jobkontrol / Afslutningdato

Afslutningsdato er "forældet", hvis jobbet er aktivt (har status tilbud / igangværende / afventer / til fakturering)
og afslutningsdatoen er mindre end dags dato.

Afslutningsdatoen afgrænser muligheden for at registrere timer og materialer på det aktuelle job.
Det er derfor vigtigt, at afslutningsdatoen sættes korrekt.

Tip: Det er muligt at sætte ny afslutningsdato direkte i skærmbilledet.